מיכלי מים מזוהמים בבניינים רבי קומות מהווים סכנה לבריאות הציבור

על אספקת המים בבניינים רבי קומות
מערכות אספקת המים לבנייני רבי קומות כוללות מיכלים גדולים על גגות הבתים ובמפלס הקרקע. 
דיירי בנינים אלו צורכים מים, העוברים דרך מיכלי מים אשר אינם נבדקים ועל כן עלולים להיות באיכות 
תברואית נמוכה ולהוות מקור למחלות אם לא יקבלו טיפול מתאים.

מיכלי מים לא מוגנים
עיקר הבעיה נובע מכך שהמיכלים אינם מוגנים לחלוטין בפני חדירת מזיקים חרקים זוחלים וציפורים 
וזיהום אטומוספרי שוקע ומכך שהמים שוהים פרק זמן ממושך בתוך המיכלים מצב זה יוצר רקע נוח להתפתחות
חיידקים ומיקרואורגניזמים אחרים העלולים לגרום מחלות של דרכי העיכול ואולי גם מחלות זיהומיות אחרות.

בסקר מקיף למדי, שערכה לשכת הבריאות המחוזית ת"א בערים שונות במחוז ת"א התברר שהמצב הפיזי
של מיכלים במערכות מים כאלה הוא ירוד ביותר והם חשופים, למעשה לכל אותם מפגעים שצויינו לעיל.

מיכלי מים ללא טיפול ותחזוקה שוטפת
הדבר נובע מאי הקפדה על בנייה נכונה של המיכלים כך שיעמדו בקריטריונים תברואיים שימנעו זיהום וכן 
מחוסר טיפול ואחזקה ע"י הדיירים בעיקר כתוצאה מהיעדר מודעות והזנחה כמו רשלנות והזנחה בטיפול 
במערכות משותפות אחרות בבנינים. פועל יוצא מכך הוא שרק טיפול ואחזקה נכונים לפחות פעם בשנה ימנעו תופעות אלו.
למרות הנחיות בכתב ובע"פ שניתנו ע"י הלשכה למנהלי מחלקות המים והתברואה ברשויות ליצירת מודעות אצל הדיירים
ולהדריכם בטיפול ובהחזקה מונעת מתברר לצערנו שהמודעות המבוקשת והפעולות הנגזרות ממננה מתבצעות
בהיקף מצומצם מאוד,שאינו עונה כלל על עוצמת הבעיה והיקפה.

לאור הדברים הללו נראה לי שחובה לעשות כל מאמץ לפרסום הנושא כדי ליצור את המודעות הדרושה מצד כל הגורמים
ולצמצם ככל האפשר את מצבם הקשה של מיכלי שתייה שמימיהם מזוהמים, שורצי מקקים לטאות ושממיות קיני ציפורים
וסתם לכלוך ואבק מרחף, המצליח לחדור דרך מכסים וארובות אוורור פרוצים.


איכות מי השתייה בבתים רבי קומות

מאת: אסף דרומי לשעבר אחראי על איכות המים באזור תל אביב

איכות מי השתייה בבתים רבי קומות
המשך 

סכנות לבריאות הציבור

מאת: מנחם פרידלנד

סכנות לבריאות הציבור מזיהומים במערכות הספקת מים לבינינים רבי קומות
המשך 

זהירות מים

מאת: לינוי בר גפן
מקור: ערוץ 10

סדרת תחקירים בהנחיית לינוי בר גפן, העוסקת בנושא מי השתייה בישראל ומנסה להציג את בעיית שתיית מי הברז בישראל.
הסדרה כוללת שלושה פרקים העוסקים במי שתיה על גילגוליהם השונים.
המשך 

מילון מונחים בנושא מים

המשך