מה אומר חוק המים על הנושא של ניקוי מאגרי מים

הקשר בין חוק המים(1959) וההכרח בביצוע ניקוי מאגרי מים בבניינים רבי קומות

חוק המים משנת 1959 מהווה מסמך חשוב בכל הנוגע למקורות המים של המדינה הטיפול בהם, גבייה אודות השימוש בהם וכיוצא באלו. בהקשר שלנו, הוא החובה ו/או ההכרח לביצוע ניקוי מאגרי מים בבניינים רבי קומות, הרי שסעיף 9 בחוק (בפרק שני "הסדר השימוש במים", סימן א' "השמירה על המים") עוסק בנושא זה בדיוק:

"כללים לשמירת המים (תיקון תשל"ב):
חייב אדם -
(1) לנהוג במים הבאים לרשותו ביעילות ובחיסכון.
(2) להחזיק את מתקני המים שברשותו במצב תקין כדי מניעת בזבוז.
(3) להימנע מסתימתו ומדלדולו של כל מקור מים.
(4) למנוע סתימתו ודלדולו של מקור המים ממנו הוא מפיק מים."

כאמור, סעיף 9 בחוק המים מצהיר כי כל אדם המקבל מים חייב לנהוג בהם בחיסכון ואף לדאוג לתחזוקה תקינה של מתקני מים, הווה אומר מאגרי מים, הנמצאים ברשותו.
ברם, המציאות מציגה תמונה שונה בה אין סמכות הדואגת לאכיפת הנושא ועל כן לא מעט מיכלי מים בבניינים רבי קומות אינם מקבלים את הטיפול הראוי להם ולמעשה סובלים מתנאי סניטריה נמוכים וממים מזוהמים.

חשוב!
ועד הבית הוא שאחראי על ניקוי מאגרי מים בבניינים רבי קומות ועל כן הוא הגורם אליו יש לפנות בנושא.

חזרה לרשימת השאלות